با من بمان
جهان اهنگ او دارد.تصمیم تو چیست؟قدم در راه گذاشته ای


 جمعه شب همسایه پشتیمون یه دعوای ناموسی  داشتن
اما  به کوچه وخیابون نکشید
ما به وسیله ی عمل بی شرمانه استراق سمع پی به ماهیت ماجرا بردیم
البته صداشون هم خیلی بالا بود و از تو حیاط خلوتشون که پنجره داره صدا خیلی راحت بیرون میومد تو حیاط ما

ما اصلا این خانواده محترم رو ندیدیم

حالا اصله ماجرا

 مرده به زنش خیانت کرده بود و پسرش که صداش جوون به نظر میرسید مدعی شده بود و با پدره کلی بحثو دادو فریادو جیغ به راه انداخته بودن

این وسط مادره نبود

دخترشون مرتب جیغ جیغ میکردو باباهه رو قسم میداد که نکن جون مامان

و...

بعد انگار مادره اومدو پسره انگار واسه معصومیت مادره بیشتر دلش سوخته باشه گریه میکردو حرف میزد و به مادره میگفت خودتو واسه کی به ابو اتش میزنی؟

مادره هم فقط گریه میکرد جلو دهن پسرشو میگرفت که حرفی نزنه اما اتش پسره فرو کش نمیکرد

و مرتب با پدره دعوای لفظی و پرتابی داشتن چون یهو جیغ دختره میرفت هوا و صدای مهیبی شنیده میشد

اخر سرم پسره میخواست مشروب بخوره انگار که خواهره و مادره میخواستن جلوشو بگیرن

دیگه من خیلی اعصابم به ریخته بود که به زور اقای همسرو کشیددم تو

شام هم چیپس پنیر درست کرده بودم زهر مارمون شدنوشته شده در تاریخ یکشنبه 11 مهر‌ماه سال 1389 توسط maryam
درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید

bahar 20